Novaworld Phan Thiết Novaland

Novaworld Phan Thiết Novaland

writer and infographic designer.

Novaworld Phan Thiết Novaland là dự án khu đô thị nghĩ dưỡng đầu tiên tích hợp hơn 1000 tiện ích đẳng cấp tại xã Tiến Thành, Phan Thiết, Bình Thuận.

Filter by

PROJECTS

0 projects for 0 clients